Thời gian tuần hoàn hóa chất tẩy giàn ngưng bao nhiêu là hợp lý?

Thời gian tuần hoàn hóa chất tẩy giàn ngưng bao nhiêu là hợp lý?

Thời gian tuần hoàn hóa chất tẩy giàn ngưng bao nhiêu là hợp lý?

Trong quy trình tẩy hệ thống cũ thời gian tuần hoàn và ngâm hóa chất tẩy LTV CL32 từ 6-8 tiếng nhằm loại bỏ cáu cặn.

Tuy nhiên do đặc điểm cấu tạo giàn ngưng không thể ngâm trong dung dịch hóa chất tẩy vì vậy phải phun xối trên bề mặt và tuần hoàn liên tục. Hóa chất tẩy tiếp xúc với bề mặt cáu cặn không đều, cáu cặn sẽ khó mềm hơn khi ngâm trong dung dịch tẩy.

Để khắc phục tình trạng này chúng ta cần tăng thời gian tuần hoàn hóa chất tẩy lên cao hơn so với hệ thống ngâm trong dung dịch. Thời gian tuần hòa có thể lên tới 12, 18 hoặc 24 giờ tùy thuộc vào mức độ cáu cặn. Sau một khoảng thời gian tuần hoàn chúng ta có thể dừng hệ thống và kiểm tra mức độ cáu cặn để quyết định có tuần hoàn tiếp hay không.

Lưu ý khi kiểm tra mức độ cáu cặn hệ thống phải dừng hòa toàn, nhân viên trực tiếp kiểm tra phải mang đầy đủ bảo hộ như găng tay, mắt kính, ủng khâu trang hoạt tính hoặc mặt nạ chống độc.
 

Zalo Messenger Facebook Gmail Hotline